Advies & begeleiding - zorgorganisatie

In samenwerking met De Kroon Adviseurs kunnen wij zorgorganisaties ook adviseren en begeleiden over belangrijke zaken op het gebied van belastingen en juridische zaken. Zo kunnen wij zorgorganisaties helpen met de volgende zaken:

  • Wij adviseren en begeleiden zorgorganisaties, preventief of in verband met een aankomende belastingcontrole, inzake de vraag of de door de zorgorganisatie ingehuurde zorgverleners aangemerkt kunnen worden als fiscaal zelfstandige ondernemers óf dat zij moeten worden aangemerkt als  arbeidskrachten in echte of fictieve dienstbetrekking van de zorgorganisatie (met hoge naheffingsaanslagen loonheffingen tot gevolg).
  • Hiervoor kunnen wij de door de zorgorganisatie gehanteerde zorgcontracten controleren en aanpassen dan wel geheel nieuwe zorgcontracten opstellen.
  • Niet alleen de zorgcontracten dienen goed opgesteld te zijn (ter vermijding van een echt of fictief dienstverband), maar ook de feitelijke werkomgeving is belangrijk (en in het fiscaal recht is dat vaak juist van doorslaggevende betekenis). Wij kunnen voor u middels een fiscale scan de feitelijke werkomgeving checken of er al of niet sprake is van fiscaal zelfstandig ondernemerschap bij de door de zorgorganisatie ingehuurde zorgverleners.
  • Het kan zijn dat uw zorgorganisatie reeds betrokken is in een geschil met de belastingdienst. In dat geval kunnen onze fiscaal specialisten uw zorgorganisatie bijstaan in het aanhangig maken van een bezwaar- en/of beroepsprocedure.


Voor meer informatie Eman Ahmed: 06-19 93 73 67